3 mốc thời gian mới về việc hoàn thành trạm quan trắc tự động của Doanh nghiệp

Văn bản pháp quy đã có nhiều điều chỉnh trong thời gian gần đây, trong đó quy định thời hạn lắp đặt trạm quan trắc nước thải, nước ngầm.
- Mới đây Bộ TN&MT ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTNMT thay thế cho Thông tư 47/2017/TT-BTNMT về việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thời hạn lắp đặt trạm quan trắc nước dưới đất là 31/12/2022 đối với công trình do Bộ cấp phép) và 31/12/2023 đối với công trình do Tỉnh cấp phép.
- Thời hạn nâng cấp Trạm quan trắc nước thải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT là 16/08/2023.
- Thời hạn lắp mới Trạm quan trắc tự động (khí thải, nước thải) đã được Bộ TN&MT đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật BVMT 2020; cụ thể là thời hạn đến 31/12/2024 (đang được hiểu là các đối tượng cần lắp mới trạm quan trắc đã được quy định ở Nghị định 40/2019/NĐ-CP).

Hãy xem chi tiết tại Thư viện Envimart - https://envimart.vn/slides hoặc liên hệ 028.77727979 để được giải đáp.
Views
2050 Total Views
1 Members Views
2049 Public Views
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Use permanent link to share in social media
Chia sẻ qua email

Vui lòng đăng nhập to share this presentation by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
Chọn trang để bắt đầu với