Thiết bị đo lường ngành nước

Thiết bị đo lường ngành nước

Chia sẻ tài liệu kỹ thuật về Thiết bị đo lường ngành nước, bao gồm datasheet, manual...
Trong trường hợp, không tìm thấy tài liệu bạn cần, vui lòng liên hệ Envimart.

Thiết bị đo chất lượng nước tự động, liên tục - Systea Micromac Analyzer - Envimart JSC
Video giới thiệu chi tiết thông số kỹ thuật và thông tin sản phẩm thiết bị đo chất lượng nước tự động, liên tục (online analyzer) hãng Systea - Ý. Nội dung chi tiết của video bao gồm:
00:00 - Bắt đầu
00:20 - Máy đo tổng nitơ
00:40 - Máy đo tổng phốt pho
00:59 - Máy đo COD, BOD
01:20 - Máy đo TOC
03:00 - Máy đo Crôm 6+
Và các máy đo chỉ tiêu khác: sắt, đồng, clorua...

Nếu cần thêm thông tin, đừng ngại liên hệ Envimart JSC - ĐT: 029 77727979 - sales@envimart.vn https://envimart.vn
Giới thiệu sản phẩm
Xem tất cả
Thiết bị đo chất lượng nước tự động, liên tục - Systea Micromac Analyzer - Envimart JSC
Free preview
Video giới thiệu chi tiết thông số kỹ thuật và thông tin sản phẩm thiết bị đo chất lượng nước tự động, liên tục (online analyzer) hãng Systea - Ý. Nội dung chi tiết của video bao gồm:
00:00 - Bắt đầu
00:20 - Máy đo tổng nitơ
00:40 - Máy đo tổng phốt pho
00:59 - Máy đo COD, BOD
01:20 - Máy đo TOC
03:00 - Máy đo Crôm 6+
Và các máy đo chỉ tiêu khác: sắt, đồng, clorua...

Nếu cần thêm thông tin, đừng ngại liên hệ Envimart JSC - ĐT: 029 77727979 - sales@envimart.vn https://envimart.vn