Quy định pháp luật

Quy định pháp luật

Văn bản pháp luật, hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên môi trường...
Liên hệ ENVIMART 028.77727979 hoặc sales@envimart.vn để được tư vấn đầy đủ nhất.

Nội dung được phân loại thành các nhóm chính:
- Quy định chung và các văn bản Luật.
- Quy định về Quan trắc tự động, liên tục.
- Quan trắc nước thải tự động.
- Quan trắc khí thải.
- Giám sát khai thác, sử dụng Tài nguyên nước.

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày 07/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực từ 25/8/2022.

Một Số Nội Dung Chi Tiết Có Thể Bạn Quan Tâm:
Điều 16. Vi phạm quy định về quan trắc, giám sát môi trường: trang 32 đến trang 35.
Điều 17. Vi phạm các quy định về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: trang 35 đến trang 37.
Điều 18. Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường: từ trang 37.

Văn bản hết hiệu lực từ ngày 25/8/2022:
- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.
Luật BVMT và Nghị định liên quan
Xem tất cả
Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Free preview
Ngày 07/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực từ 25/8/2022.

Một Số Nội Dung Chi Tiết Có Thể Bạn Quan Tâm:
Điều 16. Vi phạm quy định về quan trắc, giám sát môi trường: trang 32 đến trang 35.
Điều 17. Vi phạm các quy định về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: trang 35 đến trang 37.
Điều 18. Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường: từ trang 37.

Văn bản hết hiệu lực từ ngày 25/8/2022:
- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.
Phụ lục của Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT (Part 2/2)
Free preview
Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Phụ lục này đính kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
Phụ lục của Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT (Part 1/2)
Free preview
Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Phụ lục này đính kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT (Part 3/3)
Free preview
Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Theo đó, Nghị định đã quy định chi tiết các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường về bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.
Quy định chung về quan trắc tự động, liên tục
Xem tất cả
3 mốc thời gian mới về việc hoàn thành trạm quan trắc tự động của Doanh nghiệp
Free preview
Văn bản pháp quy đã có nhiều điều chỉnh trong thời gian gần đây, trong đó quy định thời hạn lắp đặt trạm quan trắc nước thải, nước ngầm.
- Mới đây Bộ TN&MT ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTNMT thay thế cho Thông tư 47/2017/TT-BTNMT về việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thời hạn lắp đặt trạm quan trắc nước dưới đất là 31/12/2022 đối với công trình do Bộ cấp phép) và 31/12/2023 đối với công trình do Tỉnh cấp phép.
- Thời hạn nâng cấp Trạm quan trắc nước thải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT là 16/08/2023.
- Thời hạn lắp mới Trạm quan trắc tự động (khí thải, nước thải) đã được Bộ TN&MT đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật BVMT 2020; cụ thể là thời hạn đến 31/12/2024 (đang được hiểu là các đối tượng cần lắp mới trạm quan trắc đã được quy định ở Nghị định 40/2019/NĐ-CP).

Hãy xem chi tiết tại Thư viện Envimart - https://envimart.vn/slides hoặc liên hệ 028.77727979 để được giải đáp.
[Full Q&A] Hỏi đáp về Thông tư 10/2021/TT-BTNMT - Hội thảo với đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc
Free preview
Xem chi tiết và tải nội dung tài liệu hội thảo tại Thư viện Envimart: https://envimart.vn/slides
Mời bạn theo dõi các video khác của chương trình Hội thảo này tại: https://www.youtube.com/playlist?list...

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
Nội dung trình bày các nội dung chính và điểm khác so với Thông tư 24/2017/TT-BTNMT (đã hết hiệu lực), trình bày bởi Cục Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT.

Nếu cần thêm thông tin, đừng ngại liên hệ Envimart JSC - ĐT: 029 77727979 - sales@envimart.vn https://envimart.vn
Video Hội thảo phổ biến quy định Quan trắc môi trường - Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
Free preview
Ngày 31/08/2021, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo phổ biến quy định về quan trắc tự động theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.
Hội thảo được tổ chức trực tuyến với hơn 500 đại biểu, đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục. Buổi hội thảo bao gồm nội dung trình bày từ ban tổ chức, tham gia thảo luận và giải đáp trực tiếp giữa ban tổ chức và đại diện các cơ quan doanh nghiệp, với gần 200 câu hỏi.
Các nội dung chi tiết về Trạm quan trắc Nước thải
Xem tất cả
Đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động - Phụ lục XXVIII của Phụ lục của Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Free preview
Đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động - Phụ lục XXVIII của Phụ lục của Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Danh mục cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm - Phụ lục II của Phụ lục của Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Free preview
Danh mục các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Thông tư 10/2021/TT-BTNMT - Hội thảo phổ biến quy định Quan trắc môi trường - Nội dung trình bày-P2
Free preview
Xem chi tiết và tải nội dung tài liệu hội thảo tại Thư viện Envimart: https://envimart.vn/slides
Mời bạn theo dõi các video khác của chương trình Hội thảo này tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-JEGIMTjlDaRGUZSgrVLEB6fKNVb38j

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
Nội dung trình bày các nội dung chính và điểm khác so với Thông tư 24/2017/TT-BTNMT (đã hết hiệu lực), trình bày bởi Cục Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT.

Nếu cần thêm thông tin, đừng ngại liên hệ Envimart JSC - ĐT: 029 77727979 - sales@envimart.vn - https://envimart.vn
Thông tư 10/2021/TT-BTNMT - Hội thảo phổ biến quy định Quan trắc môi trường - Nội dung trình bày-P1
Free preview
Xem chi tiết và tải nội dung tài liệu hội thảo tại Thư viện Envimart: https://envimart.vn/slides
Mời bạn theo dõi các video khác của chương trình Hội thảo này tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-JEGIMTjlDaRGUZSgrVLEB6fKNVb38j

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
Nội dung trình bày các nội dung chính và điểm khác so với Thông tư 24/2017/TT-BTNMT (đã hết hiệu lực), trình bày bởi Cục Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT.

Nếu cần thêm thông tin, đừng ngại liên hệ Envimart JSC - ĐT: 029 77727979 - sales@envimart.vn https://envimart.vn
QCVN - Quy Chuẩn Việt Nam
Xem tất cả
QCVN 33-2018:BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Free preview
Bộ QCVN áp dụng trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước.
Quy chuẩn là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.
I. Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về nước thải
1. QCVN 14:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
2. QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
3. TCVN 5945:2010 Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải
4. QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
5. QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
6. QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
7. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
8. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dưới đất
9. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT về Nước thải công nghiệp sản xuất thép
11. QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản
12. QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
13. QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
14. QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
15. QCVN 25 Quy chuẩn về nước thải bãi rác.
II. Bộ quy chuẩn Việt Nam về không khí, khí thải và tiếng ồn
1. QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
2. QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
3. QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
4. QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
5. QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
6. QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
7. QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.
8. QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
9. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung
10. QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
III. Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại
1. QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
2. QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
3. QCVN 41:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
4. QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
5. QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
6. QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước
7. Quy chuẩn quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
IV. Bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước
TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
2. QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai
3. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
4. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
5. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
V. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
1. QCVN 31:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
2. QCVN 32:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
3. QCVN 33:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
4. QCVN 65:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
5. QCVN 66:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
6. QCVN 67:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
QCVN 67:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Free preview
Bộ QCVN áp dụng trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước.
Quy chuẩn là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.
I. Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về nước thải
1. QCVN 14:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
2. QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
3. TCVN 5945:2010 Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải
4. QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
5. QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
6. QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
7. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
8. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dưới đất
9. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT về Nước thải công nghiệp sản xuất thép
11. QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản
12. QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
13. QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
14. QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
15. QCVN 25 Quy chuẩn về nước thải bãi rác.
II. Bộ quy chuẩn Việt Nam về không khí, khí thải và tiếng ồn
1. QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
2. QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
3. QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
4. QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
5. QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
6. QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
7. QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.
8. QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
9. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung
10. QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
III. Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại
1. QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
2. QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
3. QCVN 41:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
4. QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
5. QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
6. QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước
7. Quy chuẩn quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
IV. Bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước
TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
2. QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai
3. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
4. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
5. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
V. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
1. QCVN 31:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
2. QCVN 32:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
3. QCVN 33:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
4. QCVN 65:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
5. QCVN 66:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
6. QCVN 67:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
QCVN 66-2018:BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Free preview
Bộ QCVN áp dụng trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước.
Quy chuẩn là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.
I. Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về nước thải
1. QCVN 14:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
2. QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
3. TCVN 5945:2010 Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải
4. QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
5. QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
6. QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
7. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
8. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dưới đất
9. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT về Nước thải công nghiệp sản xuất thép
11. QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản
12. QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
13. QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
14. QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
15. QCVN 25 Quy chuẩn về nước thải bãi rác.
II. Bộ quy chuẩn Việt Nam về không khí, khí thải và tiếng ồn
1. QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
2. QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
3. QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
4. QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
5. QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
6. QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
7. QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.
8. QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
9. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung
10. QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
III. Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại
1. QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
2. QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
3. QCVN 41:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
4. QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
5. QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
6. QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước
7. Quy chuẩn quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
IV. Bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước
TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
2. QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai
3. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
4. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
5. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
V. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
1. QCVN 31:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
2. QCVN 32:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
3. QCVN 33:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
4. QCVN 65:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
5. QCVN 66:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
6. QCVN 67:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
QCVN 65-2018:BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Free preview
Bộ QCVN áp dụng trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước.
Quy chuẩn là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.
I. Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về nước thải
1. QCVN 14:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
2. QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
3. TCVN 5945:2010 Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải
4. QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
5. QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
6. QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
7. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
8. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dưới đất
9. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT về Nước thải công nghiệp sản xuất thép
11. QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản
12. QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
13. QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
14. QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
15. QCVN 25 Quy chuẩn về nước thải bãi rác.
II. Bộ quy chuẩn Việt Nam về không khí, khí thải và tiếng ồn
1. QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
2. QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
3. QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
4. QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
5. QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
6. QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
7. QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.
8. QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
9. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung
10. QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
III. Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại
1. QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
2. QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
3. QCVN 41:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
4. QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
5. QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
6. QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước
7. Quy chuẩn quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
IV. Bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước
TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
2. QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai
3. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
4. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
5. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
V. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
1. QCVN 31:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
2. QCVN 32:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
3. QCVN 33:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
4. QCVN 65:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
5. QCVN 66:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
6. QCVN 67:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Quy định về khai thác và sử dụng tài nguyên nước
Xem tất cả
Thông tư 17/2021/TT-BTNMT Quy định giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Free preview
Thông tư 17/2021/TT-BTNMT, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước là việc kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông qua việc theo dõi số liệu quan trắc của các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Việc giám sát quy định tại các Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của Thông tư này được thực hiện bằng các hình thức sau đây:

1. Giám sát tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau đây gọi chung là hệ thống giám sát).
2. Giám sát định kỳ: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc được cập nhật định kỳ vào hệ thống giám sát.
3. Giám sát bằng camera: theo dõi hình ảnh bằng camera được kết nối và truyền trực tiếp, liên tục vào hệ thống giám sát.

Hãy tìm hiểu thêm các nội dung liên quan theo các đường dẫn bên dưới.
Thông tư 47/2017/TT-BTNMT - Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Free preview
Đã thay thế bởi Thông tư 17/2021/TT-BTNMT Quy định giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước https://envimart.vn/slides/slide/thong-tu-17-2021-tt-btnmt-quy-inh-giam-sat-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-253

BẢN TIN ENVIMART

Để không bở lỡ những bài viết, thông tin mới nhất!

ĐỒNG HÀNH, TIN CẬY

Khách khách hàng và đối tác sẽ hoàn thành công việc với trải nghiệm tốt nhất cùng ENVIMART.

Click vào hình ảnh để xem nội dung.

Liên hệ
Clarico-Offer style 1