THƯ VIỆN ENVIMART

WTW Online (Internal Training)
Kiến thức về nguyên lý đo, thông tin thiết bị và ứng dụng
WTW Lab (Internal Training)
Kiến thức về nguyên lý đo, thông tin thiết bị và ứng dụng
Quy định pháp luật
Văn bản pháp luật, hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên môi trường...
Liên hệ ENVIMART 028.77727979 hoặc sales@envimart.vn để được tư vấn đầy đủ nhất.

Nội dung được phân loại thành các nhóm chính:
- Quy định chung và các văn bản Luật.
- Quy định về Quan trắc tự động, liên tục.
- Quan trắc nước thải tự động.
- Quan trắc khí thải.
- Giám sát khai thác, sử dụng Tài nguyên nước.
Thiết bị đo lường ngành nước
Chia sẻ tài liệu kỹ thuật về Thiết bị đo lường ngành nước, bao gồm datasheet, manual...
Trong trường hợp, không tìm thấy tài liệu bạn cần, vui lòng liên hệ Envimart.
Badger Meter Datasheet and Manual
Badger Meter Datasheet and Manual các dòng sản phẩm ModMAG - Electromagnetic Flow Meters; Dynasonics - Ultrasonic Flow Meters; iSonic 4000 Ultrasonic / IS-6000 Doppler - Open Channel Flow Meters. ĐT: 028 77727979
CEMS - Hệ thống quan trắc khí thải tự động
Chia sẻ tài liệu kỹ thuật về giải pháp quan trắc khí thải tự động, bao gồm datasheet, manual...
Trong trường hợp, không tìm thấy tài liệu bạn cần, vui lòng liên hệ Envimart.
WQMS - Trạm quan trắc tự động chất lượng nước
Chia sẻ tài liệu kỹ thuật về giải pháp quan trắc tự động chất lượng nước, bao gồm datasheet, manual...
Trong trường hợp, không tìm thấy tài liệu bạn cần, vui lòng liên hệ Envimart.
ENVIMART Technical Service & Manual files
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng HDSD các sản phẩm được phân phối bởi ENVIMART: vật tư thiết bị ngành nước và môi trường.
Liên hệ sales@envimart.vn - 028.777.27979 (24/7) nếu không tìm thấy tài liệu hoặc bất cứ khi nào bạn cần.
ENVIMART Calatog
Nơi lưu trữ calalog phục vụ tra cứu, tìm kiếm sản phẩm ngành nước và môi trường được phân phối bởi ENVIMART.
Liên hệ sales@envimart.vn - 028.777.27979 (24/7) bất cứ khi nào bạn cần.

Đừng quên theo dõi các bài viết ở ENVIMART BLOG

Xem ngay