Filters
x

Danh mục sản phẩm

Thiết bị đo mức nguyên lý radar hãng TekTrol
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Wave 4300A
Mã đặt hàng: 4300A-017R6CH-ALATE

Ứng dụng: Trong chất lỏng và chất rắn
Vật liệu: PTFE Antenna, Aluminum
Tần số: 6.3 GHz
Độ chính xác: ± 0,1 %
Phạm vi đo: 201” (17ft)
Đầu ra: 4-20 mA, HART
Giới hạn nhiệt độ: -40°C đến 60°C
Giới hạn áp suất: 5 bar
Nguồn điện: 20 đến 35 VDC (2 dây)
Kết nối: 1½ "NPT hoặc 2" NPT
Cấp bảo vệ: NEMA 6 (IP68)
Chứng nhận: FM for Can. & US Explosion Proof Class I, Div.1, Groups B, C, D: Dust-Ignition Proof Enclosure for Class II/III Div. 1, Groups E, F, G
Thiết bị đo mức nguyên lý radar hãng TekTrol (không hiển thị, 3/4" NPT)
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flex 4100A
Mã đặt hàng: 4100A-0-0-0-0-0-010-050-0-1-000

Ứng Dụng: Ngành Công Nghiệp Nước/ Nước Thải và Ngành Hóa Chất
Vật Liệu: 316 SS
Dải đo lên đến 10’ với hằng số điện môi tối thiểu 0.3
Độ chính xác: ± 1 mm hoặc 0.02% của khoảng cách đo,
Độ lặp lại: ± 0.5 mm
Độ phân giải: 0.0008”
Giới hạn nhiệt độ: + Điện cực: -40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C)
+ Process / Đầu dò: -40°F đến 398°F (-40°C đến 203°C)
Áp suất giới hạn: -14.50 PSI to 580 PSI
Yêu cầu nguồn điện: 24 VDC <3W
Tín hiệu đầu ra: 4 - 20 mA
Tùy chọn: Màn hình hiển thị
Chuẩn kết nối: ¾” NPT
Giới hạn bảo vệ: NEMA 6 (Chuẩn Mỹ) (IP 67)
Hướng lắp đặt: theo chiều dọc
Tùy Chọn: Chuẩn chống cháy nổ
Thiết bị đo mức nguyên lý radar hãng TekTrol (không hiển thị, 1" NPT)
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flex 4100A
Mã đặt hàng: 4100A-0-0-0-0-0-020-050-0-1-000

Ứng Dụng: Ngành Công Nghiệp Nước/ Nước Thải và Ngành Hóa Chất
Vật Liệu: 316 SS
Dải đo lên đến 10’ với hằng số điện môi tối thiểu 0.3
Độ chính xác: ± 1 mm hoặc 0.02% của khoảng cách đo,
Độ lặp lại: ± 0.5 mm
Độ phân giải: 0.0008”
Giới hạn nhiệt độ: + Điện cực: -40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C)
+ Process / Đầu dò: -40°F đến 398°F (-40°C đến 203°C)
Áp suất giới hạn: -14.50 PSI to 580 PSI
Yêu cầu nguồn điện: 24 VDC <3W
Tín hiệu đầu ra: 4 - 20 mA
Tùy chọn: Màn hình hiển thị
Chuẩn kết nối: 1” NPT
Giới hạn bảo vệ: NEMA 6 (Chuẩn Mỹ) (IP 67)
Hướng lắp đặt: theo chiều dọc
Tùy Chọn: Chuẩn chống cháy nổ
Thiết bị đo mức nguyên lý radar hãng TekTrol (không hiển thị, 1 1/2" NPT)
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flex 4100A
Mã đặt hàng: 4100A-0-0-0-0-0-030-050-0-1-000

Ứng Dụng: Ngành Công Nghiệp Nước/ Nước Thải và Ngành Hóa Chất
Vật Liệu: 316 SS
Dải đo lên đến 10’ với hằng số điện môi tối thiểu 0.3
Độ chính xác: ± 1 mm hoặc 0.02% của khoảng cách đo,
Độ lặp lại: ± 0.5 mm
Độ phân giải: 0.0008”
Giới hạn nhiệt độ: + Điện cực: -40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C)
+ Process / Đầu dò: -40°F đến 398°F (-40°C đến 203°C)
Áp suất giới hạn: -14.50 PSI to 580 PSI
Yêu cầu nguồn điện: 24 VDC <3W
Tín hiệu đầu ra: 4 - 20 mA
Tùy chọn: Màn hình hiển thị
Chuẩn kết nối: 1 1/2” NPT
Giới hạn bảo vệ: NEMA 6 (Chuẩn Mỹ) (IP 67)
Hướng lắp đặt: theo chiều dọc
Tùy Chọn: Chuẩn chống cháy nổ
Thiết bị đo mức nguyên lý radar hãng TekTrol (không hiển thị, 1" 150# NPT)
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flex 4100A
Mã đặt hàng: 4100A-0-0-0-0-0-040-050-0-1-000

Ứng Dụng: Ngành Công Nghiệp Nước/ Nước Thải và Ngành Hóa Chất
Vật Liệu: 316 SS
Dải đo lên đến 10’ với hằng số điện môi tối thiểu 0.3
Độ chính xác: ± 1 mm hoặc 0.02% của khoảng cách đo,
Độ lặp lại: ± 0.5 mm
Độ phân giải: 0.0008”
Giới hạn nhiệt độ: + Điện cực: -40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C)
+ Process / Đầu dò: -40°F đến 398°F (-40°C đến 203°C)
Áp suất giới hạn: -14.50 PSI to 580 PSI
Yêu cầu nguồn điện: 24 VDC <3W
Tín hiệu đầu ra: 4 - 20 mA
Tùy chọn: Màn hình hiển thị
Chuẩn kết nối: 1" 150# NPT
Giới hạn bảo vệ: NEMA 6 (Chuẩn Mỹ) (IP 67)
Hướng lắp đặt: theo chiều dọc
Tùy Chọn: Chuẩn chống cháy nổ
Thiết bị đo mức nguyên lý radar hãng TekTrol tiêu chuẩn chống cháy nổ (không hiển thị, 3/4" NPT)
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flex 4100A
Mã đặt hàng: 4100A-7-0-0-0-0-010-050-0-1-000

Ứng Dụng: Ngành Công Nghiệp Nước/ Nước Thải và Ngành Hóa Chất
Vật Liệu: 316 SS
Dải đo lên đến 10’ với hằng số điện môi tối thiểu 0.3
Độ chính xác: ± 1 mm hoặc 0.02% của khoảng cách đo,
Độ lặp lại: ± 0.5 mm
Độ phân giải: 0.0008”
Giới hạn nhiệt độ: + Điện cực: -40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C)
+ Process / Đầu dò: -40°F đến 398°F (-40°C đến 203°C)
Áp suất giới hạn: -14.50 PSI to 580 PSI
Yêu cầu nguồn điện: 24 VDC <3W
Tín hiệu đầu ra: 4 - 20 mA
Tùy chọn: Màn hình hiển thị
Chuẩn kết nối: ¾” NPT
Giới hạn bảo vệ: NEMA 6 (Chuẩn Mỹ) (IP 67)
Hướng lắp đặt: theo chiều dọc
Chuẩn chống cháy nổ FM XP Cl. I, II III Div 1, 2
Thiết bị đo mức nguyên lý radar hãng TekTrol (hiển thị, 1" NPT)
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flex 4100A
Mã đặt hàng: 4100A-0-0-0-0-0-020-050-0-1-010

Ứng Dụng: Ngành Công Nghiệp Nước/ Nước Thải và Ngành Hóa Chất
Vật Liệu: 316 SS
Dải đo lên đến 10’ với hằng số điện môi tối thiểu 0.3
Độ chính xác: ± 1 mm hoặc 0.02% của khoảng cách đo,
Độ lặp lại: ± 0.5 mm
Độ phân giải: 0.0008”
Giới hạn nhiệt độ: + Điện cực: -40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C)
+ Process / Đầu dò: -40°F đến 398°F (-40°C đến 203°C)
Áp suất giới hạn: -14.50 PSI to 580 PSI
Yêu cầu nguồn điện: 24 VDC <3W
Tín hiệu đầu ra: 4 - 20 mA
Màn hình hiển thị LCD
Chuẩn kết nối: 1” NPT
Giới hạn bảo vệ: NEMA 6 (Chuẩn Mỹ) (IP 67)
Hướng lắp đặt: theo chiều dọc
Tùy Chọn: Chuẩn chống cháy nổ
Thiết bị đo mức nguyên lý radar hãng TekTrol (hiển thị, 1 1/2" NPT)
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flex 4100A
Mã đặt hàng: 4100A-0-0-0-0-0-030-050-0-1-010

Ứng Dụng: Ngành Công Nghiệp Nước/ Nước Thải và Ngành Hóa Chất
Vật Liệu: 316 SS
Dải đo lên đến 10’ với hằng số điện môi tối thiểu 0.3
Độ chính xác: ± 1 mm hoặc 0.02% của khoảng cách đo
Độ lặp lại: ± 0.5 mm
Độ phân giải: 0.0008”
Giới hạn nhiệt độ: + Điện cực: -40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C)
+ Process / Đầu dò: -40°F đến 398°F (-40°C đến 203°C)
Áp suất giới hạn: -14.50 PSI to 580 PSI
Yêu cầu nguồn điện: 24 VDC <3W
Tín hiệu đầu ra: 4 - 20 mA
Màn hình hiển thị LCD
Chuẩn kết nối: 1 1/2” NPT
Giới hạn bảo vệ: NEMA 6 (Chuẩn Mỹ) (IP 67)
Hướng lắp đặt: theo chiều dọc
Tùy Chọn: Chuẩn chống cháy nổ
Thiết bị đo mức nguyên lý radar hãng TekTrol (hiển thị, 1" 150# NPT)
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flex 4100A
Mã đặt hàng: 4100A-0-0-0-0-0-040-050-0-1-010

Ứng Dụng: Ngành Công Nghiệp Nước/ Nước Thải và Ngành Hóa Chất
Vật Liệu: 316 SS
Dải đo lên đến 10’ với hằng số điện môi tối thiểu 0.3
Độ chính xác: ± 1 mm hoặc 0.02% của khoảng cách đo,
Độ lặp lại: ± 0.5 mm
Độ phân giải: 0.0008”
Giới hạn nhiệt độ: + Điện cực: -40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C)
+ Process / Đầu dò: -40°F đến 398°F (-40°C đến 203°C)
Áp suất giới hạn: -14.50 PSI to 580 PSI
Yêu cầu nguồn điện: 24 VDC <3W
Tín hiệu đầu ra: 4 - 20 mA
Màn hình hiển thị LCD
Chuẩn kết nối: 1" 150# NPT
Giới hạn bảo vệ: NEMA 6 (Chuẩn Mỹ) (IP 67)
Hướng lắp đặt: theo chiều dọc
Tùy Chọn: Chuẩn chống cháy nổ
Radar Level Transmitter
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Wave 4300A
Mã đặt hàng: 4300A-033R6CH-ALATE

Ứng dụng: Trong chất lỏng và chất rắn
Vật liệu: PTFE Antenna, Aluminum
Tần số: 6.3 GHz
Độ chính xác: ± 0,1 %
Phạm vi đo: 393” (33ft)
Đầu ra: 4-20 mA, HART
Giới hạn nhiệt độ: -40°C đến 60°C
Giới hạn áp suất: 5 bar
Nguồn điện: 20 đến 35 VDC (2 dây)
Kết nối: 1½ "NPT hoặc 2" NPT
Cấp bảo vệ: NEMA 6 (IP68)
Chứng nhận: FM for Can. & US Explosion Proof Class I, Div.1, Groups B, C, D: Dust-Ignition Proof Enclosure for Class II/III Div. 1, Groups E, F, G
Radar Level Transmitter
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Wave 4300A
Mã đặt hàng: 4300A-050R6CH-ALATE

Ứng dụng: Trong chất lỏng và chất rắn
Vật liệu: PTFE Antenna, Aluminum
Tần số: 6.3 GHz
Độ chính xác: ± 0,1 %
Phạm vi đo: 590” (50ft)
Đầu ra: 4-20 mA, HART
Giới hạn nhiệt độ: -40°C đến 60°C
Giới hạn áp suất: 5 bar
Nguồn điện: 20 đến 35 VDC (2 dây)
Kết nối: 1½ "NPT hoặc 2" NPT
Cấp bảo vệ: NEMA 6 (IP68)
Chứng nhận: FM for Can. & US Explosion Proof Class I, Div.1, Groups B, C, D: Dust-Ignition Proof Enclosure for Class II/III Div. 1, Groups E, F, G
Radar Level Transmitter 30m
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Wave 4300A
Mã đặt hàng: 4300A-100R6CH-ALATE

Ứng dụng: Trong chất lỏng và chất rắn
Vật liệu: PTFE Antenna, Aluminum
Tần số: 6.3 GHz
Độ chính xác: ± 0,1 %
Phạm vi đo: 30 mét (100ft)
Đầu ra: 4-20 mA, HART
Giới hạn nhiệt độ: -40°C đến 60°C
Giới hạn áp suất: 5 bar
Nguồn điện: 20 đến 35 VDC (2 dây)
Kết nối: 1½ "NPT hoặc 2" NPT
Cấp bảo vệ: NEMA 6 (IP68)
Thiết bị đo mức nguyên lý radar hãng TekTrol (hiển thị, 3/4" NPT)
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flex 4100A
Mã đặt hàng: 4100A-0-0-0-0-0-010-050-0-1-010

Ứng Dụng: Ngành Công Nghiệp Nước/ Nước Thải và Ngành Hóa Chất
Vật Liệu: 316 SS
Dải đo lên đến 10’ với hằng số điện môi tối thiểu 0.3
Độ chính xác: ± 1 mm hoặc 0.02% của khoảng cách đo,
Độ lặp lại: ± 0.5 mm
Độ phân giải: 0.0008”
Giới hạn nhiệt độ: + Điện cực: -40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C)
+ Process / Đầu dò: -40°F đến 398°F (-40°C đến 203°C)
Áp suất giới hạn: -14.50 PSI to 580 PSI
Yêu cầu nguồn điện: 24 VDC <3W
Tín hiệu đầu ra: 4 - 20 mA
Màn hình hiển thị LCD
Chuẩn kết nối: ¾” NPT
Giới hạn bảo vệ: NEMA 6 (Chuẩn Mỹ) (IP 67)
Hướng lắp đặt: theo chiều dọc
Tùy Chọn: Chuẩn chống cháy nổ
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.

Sản phẩm bạn vừa xem