Filters
x

Danh mục sản phẩm

Máy phân tích COD, BOD nước thải
Liên hệ
HSX: SYSTEA
Model: MICROMAC
Mã hàng: Micromac ECO COD/BOD
Máy phân tích COD, TSS, pH online
Liên hệ
HSX: SYSTEA
Model: MICROMAC
Mã hàng: MICROMAC ECO
Sensor COD, TSS online cho nước thải i::scan / S::CAN
Hàng có sẵn
HSX: S::CAN
Model: i::scan
Mã hàng: Y11-3-E-075
Sensor đo độ màu nước thải i::scan / S::CAN
Hàng có sẵn
HSX: S::CAN
Model: i::scan
Mã hàng: Y08-1-I-075
Sensor đo TSS và độ màu nước sông i::scan / S::CAN
Hàng có sẵn
HSX: S::CAN
Model: i::scan
Mã hàng: Y08-1-R-075
Đầu dò quang phổ COD, TSS, độ màu hãng WTW / Đức
Liên hệ
Model:
Mã hàng: CarboVis 705 IQ TS Co
Đầu dò NH4 + NO3 (K+) online hãng WTW / Đức
Liên hệ
Mã hàng: VARiON®Plus AN/A comp SET NH4 & NO3
Sensor đo NH4-N trong nước / S::CAN
Liên hệ
HSX: S::CAN
Mã hàng: E-532-eco-075
Sensor đo NH4-N, pH, nhiệt độ nước / S::CAN
Liên hệ
HSX: S::CAN
Mã hàng: E-532-pro-pH-075
Sensor đo NH4-N, NO3-N nước thải / S::CAN
Liên hệ
HSX: S::CAN
Mã hàng: E-532-eco-NO3-075
Sensor đo NH4-N, pH, nhiệt độ nước / S::CAN
Liên hệ
HSX: S::CAN
Mã hàng: E-532-eco-pH-075
Đầu đo quang phổ đa chỉ tiêu spectro::lyser V2 / S::CAN
Hàng có sẵn
HSX: S::CAN
Mã hàng: SP-1-005-p0-s-075-b1
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.

Sản phẩm bạn vừa xem