Filters
x

Danh mục sản phẩm

50 DS 5 1.5 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 50 DS 5 1.5

Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng (Q): 6 m3/h - 24 m3/h
Cột áp (H): 8.5 m - 22.3 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Nắp hút: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
100 DS 5 7.5 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 100 DS 5 7.5

Công suất: 7.5 kW
Lưu lượng (Q): 24 m3/h - 84 m3/h
Cột áp (H): 13.2 m - 37 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Nắp hút: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
100 DS 5 5.5 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 100 DS 5 5.5

Công suất: 5.5 kW
Lưu lượng (Q): 18 m3/h - 75 m3/h
Cột áp (H): 11.6 m - 30.7 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Nắp hút: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
80 DS 5 3.7 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 80 DS 5 3.7

Công suất: 3.7 kW
Lưu lượng (Q): 15 m3/h - 57 m3/h
Cột áp (H): 9.9 m - 26.3 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Nắp hút: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
80 DS 5 2.2 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 80 DS 5 2.2

Công suất: 2.2 kW
Lưu lượng (Q): 12 m3/h - 42 m3/h
Cột áp (H): 8.3 m - 20.8 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Nắp hút: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
65 DS 5 1.5 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 65 DS 5 1.5

Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng (Q): 9 m3/h - 36 m3/h
Cột áp (H): 6.6 m - 17.5 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Nắp hút: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
50 DS 5 3.7 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 50 DS 5 3.7

Công suất: 3.7 kW
Lưu lượng (Q): 9 m3/h - 36 m3/h
Cột áp (H): 18.6 m - 35.3 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Nắp hút: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
50 DS 5 2.2 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 50 DS 5 2.2

Công suất: 2.2 kW
Lưu lượng (Q): 9 m3/h - 33 m3/h
Cột áp (H): 9.4 m - 25.2 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Nắp hút: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
80 DVS 5 3.7 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 80 DVS 5 3.7

Công suất: 3.7 kW
Lưu lượng (Q): 12 m3/h - 60 m3/h
Cột áp (H): 6.9 m - 23 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
80 DVS 5 2.2 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 80 DVS 5 2.2

Công suất: 2.2 kW
Lưu lượng (Q): 12 m3/h - 45 m3/h
Cột áp (H): 6.6 m - 17.5 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
80 DVS 5 1.5 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 80 DVS 5 1.5

Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng (Q): 9 m3/h - 33 m3/h
Cột áp (H): 5.3 m - 15.8 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
65 DVS 5 3.7 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 65 DVS 5 3.7

Công suất: 3.7 kW
Lưu lượng (Q): 12 m3/h - 60 m3/h
Cột áp (H): 6.9 m - 23 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
65 DVS 5 2.2 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 65 DVS 5 2.2

Công suất: 2.2 kW
Lưu lượng (Q): 12 m3/h - 45 m3/h
Cột áp (H): 6.6 m - 17.5 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
65 DVS 5 1.5 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 65 DVS 5 1.5

Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng (Q): 9 m3/h - 33 m3/h
Cột áp (H): 5.3 m - 15.8 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
50 DVS 5 1.5 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 50 DVS 5 1.5

Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng (Q): 6 m3/h - 18 m3/h
Cột áp (H): 10.7 m - 18.8 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
150 DML 5 22 - Máy bơm nước EBARA
Liên hệ
Hãng sản xuất: Ebara
Xuất xứ: China
Model: 150 DML 5 22

Công suất: 22 kW
Lưu lượng (Q): 60 m3/h - 330 m3/h
Cột áp (H): 10.5 m - 36.4 m
Vật liệu:Buồng bơm: Gang đúc
Cánh bơm: Gang đúc
Nắp hút: Gang đúc
Trục bơm: Thép không rỉ AISI 403
Thân bơm: Gang đúc
Chốt: Thép không rỉ AISI 304
Phớt máy bơm: SiC / Carbon / Ceramic / NBR
Lớp cách nhiệt,cấp bảo vệ: F, IP68
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.

Sản phẩm bạn vừa xem